Jakość

 

Jakość

Od początku głównym celem FGV jest dostarczanie najwyższej jakości usług. FGV jest zorientowany i zorganizowany w celu przewidywania i wsparcia potrzeb naszych klientów, rozwój produktów, które zapewniają wysoką wydajność, wysoki poziom jakości, bezpieczeństwa i łatwości użytkowania. FGV z wielką starannością monitoruje i kontroluje każdy etap produkcji. Wszystkie produkty przechodzą rygorystyczne testy w trakcie całego cyklu produkcji, w zależności od jakości Zarząd Systemu Jakości certyfikowanych od lipca 1993 r., z przepisami UNI EN ISO 9001:2015.

FGV posiada wewnętrzne laboratorium testowe, gdzie sprawdzają wielokrotność produktów, począwszy od fazy planowania. Poza tym, nowe i ważne produkty są certyfikowane przez testowanie/testy w wykwalifikowanych laboratoriach zewnętrznych, bazujących na szczególnych zasadach testowania i przeznaczonych dla produktów z różnych kategorii. Wewnętrzne i zewnętrzne procesy są stale monitorowane i ulepszane w celu zapewnienia jak najbardziej korzystnych warunków produkcyjnych.

Kliknij tutaj żeby załadować/ściągnąć certyfikat UNI EN ISO 9001:2015

Kodeks postępowania

 

Kodeks postępowania

Stosowanie tych zasad jest warunkiem członkostwa w Formenti e Giovenzana SpA.The kodeksu postępowania opiera się na reguły postępowania i zasady działania, które są wymagane każdy dyrektor firmy, kierownik, pracownik i współpracownik osobiście spełniać.

Zasady postępowania

Reguły postępowania zaangażować wszystkie nasze umiejętności, wiedzę i gotowość do pracy z pasją, entuzjazmem i pozytywną energią.

Kliknij tutaj, aby pobrać FGV kodeks postępowania

Sustainability

 

Sustainability

A sustainable development links in an interdependence relationship, the protection and enhancement of natural resources to the economic, social and institutional context, in order to meet the current generation needs without compromising the future generation ability to meet their ones.

With this in mind Formenti and Giovenzana since 2016 and therefore for the second consecutive year is buying 100% electricity from natural geothermal sources. This supplying allows to declare that the CO2 production related to the electricity is equal to zero.

Click here to download the FGV's Certificate of renewable sources.

Polityka ochrony środowiska

 

Polityka ochrony środowiska

The FGV division of the Formenti e Giovenzana SpA is pursuing business objectives, in the furniture accessories production field, through the maintenance and the improvement of an Environmental Management System. To do this, the company has an appropriate organizational structure and implements rules, procedures and working methods in order to optimize the behavior of their employees. The Business Management System (EMS) is structured according to the UNI EN ISO 14001:2015.

The main points on which it based the Policy for the Environment are the following:

 • Compliance with legal requirements and applicable regulations
 • Implementing an EMS that involves the entire organization
 • Continuous performance improvement through the definition of objectives periodically planned and reviewed;
 • Make known the Environmental Policy across the enterprise through press releases and Social Responsibility actions updated periodically
 • Make known the Environmental Policy outside the enterprise through information regularly updated on the website
 • Support the commitment and the responsibility of each employee at every level by an adequate training program
 • Preventive attitude rather than follow-up actions in order to limit possible negative effects;
 • To eliminate at sources, when possible, the environmental impacts associated to the production activity, or to reduce them in line with the technical/economical feasibility
 • To evaluate, during the designing stage, the environmental impacts associated with new processes and products by minimizing them as far as possible even by actively supporting the customer specifications in the management process of the entire life cycle product
 • Rational usage of the natural and energy resources
 • Engage in handling waste and favor, wherever possible, recycling procedures rather than disposal
 • Select suppliers able to ensure products/services compliant with the EMS
 • An open interaction with the community and local authorities.

The Company Management of the Formenti e Giovenzana SpA undertakes to provide and ensure the human and material resources required to achieve a continuous improvement in the environmental field.

The Company Management of the Formenti e Giovenzana SpA undertakes to periodically review the Environmental Policy in relation to inside information, to legislative constraints, to external stakeholders and to a structural and productive changes.

 

Kliknij tutaj żeby załadować/ściągnąć certyfikat UNI EN ISO 14001:2015

Certyfikat Forest Stewardship Council®

 

Certificatión Forest Stewardship Council®

Certyfikat FSC® zapewnia że produkty pochodzą z dobrze zarządzanych lasów, które zapewniają środowiskowe, społeczne i ekonomiczne korzyści. Właściciele i zarządcy lasów ubiegają się o certyfikat FSC® w celu wykazania, że ich lasy są odpowiedzialnie zarządzane. Certyfikat FSC® może przynieść korzyści np. dostęp do nowych rynków.

Osiągając certyfikat FSC®, Formenti i Giovenzana SpA pokazuje stałość w legalnym łańcuchu dostaw paneli drewnianych stosowanych w niektórych produktach. Formenti i Giovenzana SpA deklaruje nie być bezpośrednio lub pośrednio zaangażowanym w następujące nielegalne działania:

 • Nielegalna wycinka drzew oraz produktów drzewnych
 • Naruszanie tradycyjnych praw człowieka w leśnej działalności
 • Niszczenie pomników przyrody podczas prac leśnych
 • Przekształcania lasów i plantacji
 • Wprowadzanie OGM w leśnych operacjach
 • Naruszenia jakiejkolwiek konwencji MOP określonej w podstawowej Deklaracji Międzynarodowej Organizacji Pracy

Poproś o certyfikowane produkty FSC®

KKliknij na logo aby pobrać FGV's FSC® Certificate

Więcej informacji: www.fsc.org